آرشیو برای: "آذر 1395"

استاد دهنوی

برگزاری سلسله جلسات انجمن پژوهشی سیر مطالعاتی

برگزاری سلسله جلسات انجمن پژوهشی سیر مطالعاتی در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی ام الائمه «س» شهرستان نجف آباد. سلسله جلسات سیر مطالعاتی به منظور سطح ارتقاء علمی طلاب وکاربرد آن به سردبیری هاجر باقری با حضور حجت الا سلام والمسلمین علی نجفی نژاد استاد… بیشتر »

برگزاری دوره مقدماتی فن بیان تفسیر

برگزاری دوره مقدماتی فن بیان تفسیر در مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه «س» شهرستان نجف آباد. دوره فرهنگی پژوهشی فن بیان تفسیر ویژه طلاب سطح سه با حضور اساتید مرکز تخصصی تفسیرقرآن ونماز قم؛ حجت الاسلام محمد رضا دیانت، حجت الاسلام رضا مهدیان فر، حجت… بیشتر »

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی)

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی) در مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه (سلام الله) شهرستان نجف آباد. جلسه اخلاقی ویژه طلاب، با حضور حجت الاسلام مهرابی مسئول گروه تبلیغی استان اصفهان در مرکز تخصصی ام الائمه (سلام الله) برگزارشد.حجت… بیشتر »

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی)

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی) در مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه (سلام الله) شهرستان نجف آباد. جلسه اخلاقی ویژه طلاب، با حضور حجت الاسلام مهرابی مسئول گروه تبلیغی استان اصفهان در مرکز تخصصی ام الائمه (سلام الله) برگزارشد.حجت… بیشتر »

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی)

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی) در مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه (سلام الله) شهرستان نجف آباد. جلسه اخلاقی ویژه طلاب، با حضور حجت الاسلام مهرابی مسئول گروه تبلیغی استان اصفهان در مرکز تخصصی ام الائمه (سلام الله) برگزارشد.حجت… بیشتر »

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی)

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان ( شادی ونشاط واقعی) در مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه (سلام الله) شهرستان نجف آباد. جلسه اخلاقی ویژه طلاب، با حضور حجت الاسلام مهرابی مسئول گروه تبلیغی استان اصفهان در مرکز تخصصی ام الائمه (سلام الله) برگزارشد.حجت… بیشتر »

برگزاری نشست اخلاقی با عنوان (انتظار وصال دوست)

eبرگزاری نشست اخلاقی با عنوان (انتظار وصال دوست) درمرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه «سلام الله» شهرستان نجف آباد. جلسه اخلاقی ویژه طلاب در مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی ام الائمه «سلام الله» باحضور حجت الاسلام والمسلمین شیروانی استاد اخلاق برگزار… بیشتر »

تسليت

خداوند، سه چیز را دوست می دارد : کم گویی، کم خوابی و کم خوری ؛ و سه چیز را خداوند دشمن می دارد :پُرگویی، پُرخوابی و پُرخوری. (رسول خدا صلی الله علیه و آله) // رحلت جانگدازش تسلیت، التماس دعا // بیشتر »