موضوع: "بدون موضوع"

کرسی آزاد اندیشی (با موضوع: تکنیکهای تربیتی شبکه های اجتماعی)29/ 7 /94

بکه مجازی

سلسله جلسات فلسفه وعرفان های عاشورا (حاج آقا سعیدی)


بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله ای که در بشر مورد توجه قرار گرفته اینکه ارتباط آدم با خدا چگونه است؟
یکی از عقایدی که ما به آن معتقد هستیم وجود خدا بی نهایت است ،لوازم واحکامی دارد که درآیه ی126 سوره نساء« ولله ما فی ….بکل شیء محیطا »خداوند به هر چیزی احاطه داردکه به اطلاق وجودی خدا تعبیر می شود ودر آیه 115 سوره بقره «واسع علیم » وجود خدا وسعت دارد که در روایات ودعا به وجود لا حدی خدا یعنی اینکه خدا محدودیتی ندارد که قابل تعریف باشد.یکی از احکام وجود بی نها یت اینکه اگر بخواهد ظاهر شود به نحو تجلی آشکار می شود که عرفا از آن به تجلی ظهور حق تعبیر می کنند«فثم وجه الله»اشاره به نشانه هاو ظهور خداست وعالم مظهر اوست.مسئله دیگر آقایان عرفا به استناد آیات وروایات وجود یک واحد احد که درسوره توحید است.واحد یکی است که دو بردار نیست ،احد ذات بسیطی که جزءنداردوجودی که دردل تک تک وذره ذره موجود ات وجود داردودرعین حال که همه جا هست از همه ی نقایص هم منزه هست همان آموزه تمایز احاطی،یک امتیاز جدایی به نحوقیومیت است که لازمه ی آ ن وجود خدا دردل هر شیء هست ومنزه از هر محدودیتی است.
لیلا:آیا وجود امام حسین از وجود خداست؟از نگاه عرفانی برای مخلوقات وجود به ذات نیست،تمام وجود مخلوقات مظاهر خدا هستند ووجود امام حسین وجود اتم خداست آنها اسماءالله هستند.
حکیمه:آیا وجود شمر هم تجلی خداست ؟اسماءجهنمی وجنتی است که شیطان وعمر سعد، یزید، شمر…تجلی شیطانی خداوند هستندولی امام حسین اقرب تجلیات خداوند است ،اینکه خداوند فرموده «یضل من یشاءو یهدی من یشاء»مضل خداهمان شیطان ،شمراست.
فاطمه:چرا حضرت زینب(س) فرمودند :«ما رأیت الا جمیلا»؟گفتیم عالم مظهر خداست( یکی به خدا نزدیک است ویکی دور)و سختی ها وتحمل آنها هم مظهر خداست جمیل بودن به این معنا نیست که من سختی نکشم ،اصحاب شهدا درراه بقاءدین خدا جان فشانی کردندواین ازنظر امام حسین (ع)و حضرت زینب (س )زیباست. ولی یزید دعوا سر ملک وپادشاهی بودکه برای سپاهیان یزیدجمیل نیست شدیدترین نقمت است .
اکرم:یزید که نطفه اش از یک فرد گناه کار هست پس گناه او چیست؟
مدیر حوزه:بله محیط در سرنوشت انسانها دخالت داردولی خدا به تکوینیاتی که به انسان می دهد کاری ندارد،اراده واختیار انسانها دخیل است .وبه همان اندازه که تکلیف می خواهد،به همان اندازه هم اجر وپاداش میدهدهمان طور که از یک فرد خوب انتظار بیشتری می رود

 

ستاد سعیدی

نشست استاد نور العالم /موضوع:تبلیغات در دنیای مدرن 9/ 7/ 94

ور العالم

نشست استاد بهرام پور(با موضوع:روشهای تفسیر قرآن و کتابشناسی آن)8/ 7/ 94

وش تفسیر

نشاط در زندگی (با حضور استاد بهشتی)ویژه همسران طلاب8 /7/ 94

شست استاد بهشتی

بررسی شبهات پیرامون انقلاب اسلامی(با حضور آقای میرزایی)6 /7/ 94

لسات آقای میرزایی

جلسات خانم آذری در مرداد 1394

بسم الله الر حمن الرحیم
هوش هیجانی وتاثیر آن بر روابط زوجین.
چیزی که اخیرا‍‍ً مورد تأ کید قرار گرفته ایکیو یا هوش هیجانی است .اجزاء کنترل هیجان یا اضطراب: الف).شناخت خود. ب).مدیریت هیجان. ج).شناخت هیجانات دیگران. د). برقراری ارتباط مؤثر بر مبنای هیجانات دیگران.
شناخت خود : شناخت نیازهای خود و نحوه برخود در موقعیتهای مختلف ، هرکس با بعد معنوی خودش دو ویژگی دارد:من قابل تغییر که همان عادت ها ست ومن غیر قابل تغییر که همان خُلق است و این ویژگی غیر قابل تغییررا میتوان متناسب باشرایط به حد میانه رساند.انسانهای جرأتمند احترام ومقبولیت دارند ،همان آدم های متعادل هستند که شیوه ی استفاده از گفتگو رابلدند
یکی از هیجاناتی که تأثیر مخرب دارد .خشم است که باید به موقع مدیریت و کنترل شود. اولین مرحله مدیریت خشم:من بفهمم عصبانی هستم گام دوم :چراعصبانی هستم.
شیوه های کنترل خشم: روشهای طولانی مدت : ورزش های هوازی ،تن آرامی ،روش پیش بینی .روشهای کوتاه مدت :.نوشیدن آب خنک.تغییر موقعیت.تنفس عمیق.ذکر گفتن وتلقین مثبت.حواس پرتی این موارد درصورتی است که دو گام اول خشم رارعایت کرده باشم یعنی آگاهی به خشمم داشته باشم.
خصوصیات انسان های قاطع :منطقی، مستقیم ومحکم صحبت می کنند.به طرف مقابل خود احترام می گذارند.صداقت دارند.منفعت طلبی برای خود ندارند
روش های بیان قاطع : بر چسب به طرف مقابل نمی زنی، ،هیچ وقت موعظه ونصیحت نکن،توصیه ها کاملا عملی وغیر مستقیم،جرأتمندانه وباتدبیر،تهدید وتنبیه نکن،انتقاد سازنده داشته باش .
شناخت هیجانات واحساسات دیگران . مهارت همدلی: پاسخ دهی به حالات دیگران باحالات عاطفی مشابه . ویژگی های همدلی: به دیگران اجازه دهیم احساساتشان را بیان کنند. موقع همدلی احساستان را به موقع بیان کنید. حد را رعایت کن که طرف مقابل سوءاستفاده نکند.باآرامش وشمرده شمرده حرف بزن. حتماً یادمان باشدکه دستور، نصیحت وراه حل ندهیم ،قضاوت وسرزنش نکنیم …
یکی از نشانه های هوش هیجانی ومهارت ارتباطی مهارت گفتگو است که بیشترین تمرکز مهارت گوش دادن است.در این مهارت سه جزءانجام میشود : شنونده (شوهر)،گوینده (متکلم)،پیام
روابط زوجین:.منت نگذارید.به شدّت به همسر خود وخانواده ی او احترام بگذارید. در مقابل او آراستگی ظاهر راحفظ کنید. از بهترین واژه ها استفاده کنید. درصحبت های خود از کلمه ی« ما »استفاده کنید. بادوستان شوهرتان بگو وبخند نکنید. از مرد های دیگر پیش شوهرت تعریف نکن. وقتی شوهرتان درخانه هست درکنار او باشید. شوهرتان را بدرقه واستقبال کنید….

بازدید از کتابخانه حوزه علمیه برادران الحجة در اردیبهشت 94

ازدید از کتابخانه الحجة

برنامه های فرهنگی و پژوهشی

جلسه سخنرانی :

با حضور جناب آقای میر کتولی 

با موضوع ( بررسی آیات محکم ومتشابه پیرامون هدفمندی افعال خداوند)

در تاریخ 19/9/94از ساعت9:30-10:30برنامه فرهنگی

حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا(س)

شهبد خرازی

شهید خرازی

مراحل توبه حقیقی در کلام حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام(…روایتی در نهج البلاغه است که علی (علیه السلام) در آن توبه کامل را معرفی می کند. ماجرا از این قرار است که مردی خدمت علی (ع) رسید و نشست پیش حضرت و گفت « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ » حضرت فرمود: « ثَکِلَتْکَ أُمُّک‏» “مادرت به عزایت بنشیند". یعنی بمیری این چه حرفیست که می زنی؟! « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ » که توبه نیست، توبه شرایط دارد؛ گفت: “یا علی! شرایطش چیست، توبه حقیقی چگونه است؟”

فرمود: اگر بخواهی از گناه توبه حقیقی کنی ۶ کار باید انجام دهی: «عَلَى مَا مَضَى وَ الثَّانِیوَ الثَّالِثُ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ (عَزَّ وَ جَلَّ) أَمْلَسَ لَیْسَ عَلَیْکَ تَبِعَةٌ وَ الرَّابِعُ فَتُؤَدِّیَ حَقَّهَا وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْم الَّذِی نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِیبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى یَلْصَقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ وَ یَنْشَأَ بَیْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِیدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ تُذِیقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ کَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِیَةِ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ :

۱- النَّدَمُ: اول نسبت به آن گناهی که انجام دادی واقعاً پشیمان شده باشی. فرض کنید بعد از این که انسان تیر از دستش خارج شد و کسی را کشت، وقتی که این منظره هر وقت به خاطرش بیاید ناراحت و پشیمان می شود، چرا من چنین کاری کرده ام، برای شوخی یا برای تربیت سیلی زد و بچه مرد، به عنوان شوخی کاری کرد خطای بزرگی صادر شد، هر وقت این منظره را فکر می کنی ناراحت می شوی. توبه حقیقی معنایش این است که وقتی آن کار زشت را فکر کنی ندم و ناراحتی پیدا کنی .

۲- الْعَزْمُ عَلَى تَرْکِ الْعَوْدِ إِلَیْهِ أَبَداً: تصمیم بگیری که پروردگارا! دیگر من سراغ این کار نخواهم رفت نسبت به آن کار پشیمانی و تصمیم داری بعد از این دیگر آن کار را انجام ندهی .

۳- أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَى الْمَخْلُوقِینَ حُقُوقَهُمْ: اگر کار زشتت به مردم ضرری رسانده است، اگر کار زشتت و گناهت گناه حق الناس بوده نه حق الله، اگر مال کسی را خورده ای، جان کسی را تلف کرده ای،
حق کسی را ضایع کرده ای، توبه در این جا فقط اظهار استغفار نیست، بلکه باید دنبالش بروی و بهای جان و مال او را بپردازی، دیه او را بدهی، از او استحلال بطلبی، این هم بعد سوم توبه است.

۴- اَنْ تَعْمِدَ إِلَى کُلِّ فَرِیضَةٍ عَلَیْکَ ضَیَّعْتَهَا: اگر چنانچه توبه تو کاری است که واجبی را ترک کردی و قضا دارد، مدت ها نماز نخواندی، روزه را خوردی و امثال این ها، اگر توبه ات قضا آور بوده، اگر گناهت قضا آور بوده، باید قضای آن عمل را انجام بدهی و برای قضای نماز و روزه ات اقدام کنی.

۵- أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْم: اگر گناهت گناهی بوده که از انجام آن گناه نیروی بدنی پیدا کردی گناهت گناهی بوده که ۵۰ کیلو بوده ای به وسیله آن گناه ۵۵ کیلو شدی، ۶۰ کیلو شدی، یعنی لباس مردم مرفه را پوشیدی، غذاهای سرقت شده و غصبی خوردی، در مسکن های مرتب و عالی نشستی، مثل بعضی ها که تمام شئون زندگیشان از راه اختلاس مال مردم انجام گرفته و مدت ها و سال ها این بدن با مال حرام تربیت شده و بدن از راه لقمه حرام ۵۰ کیلو و ۱۰۰ کیلو شده است، اگر گناهت یک چنین گناهی است که در بدنت نیرو گذاشته و در تربیت بدن تو دخالت داشته، این جا توبه حقیقی این است همان گونه که لذت گناهان، بدن تو را تربیت کرد، آنقدر باید بر این بدن ناراحتی بچشانی که تمام آن گوشت ها که از راه حرام پیدا کردی همه آب شود و به حالت اول باز برگردی. این بُعد پنجم توبه است.

۶- أَنْ تُذِیقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ کَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِیَةِ: هر چه خوشی دیدی باید به این بدن ناخوشی وارد کنی، هر چه لذت دیدی در مقابل او بر بدن زحمت و مشقت بدهی و زیر شکنجه قرارش بدهی تا از آن لذت های حرامی که انجام دادی توبه کرده باشی. وقتی که چنین شدی تو یک توبه صحیح انجام دادی.

نسبت به گذشته پشیمان، نسبت به آینده تصمیم جدّی، نسبت به حقوق مردم سراغ حقوق مردم رفتن، نسبت به قضا و کفاره، آن ها را انجام دادن، نسبت به گوشت زیادی، گوشت ها را آب کردن، نسبت به لذت، زحمت دادن، علی (علیه السلام) می فرماید: اگر این ها را انجام دادی می توانی بگویی که من یک توبه حقیقی کردم.

اهمیت نماز


➰میگن شیطان با بنده ای همسفر شد موقع نماز صبح بنده نماز نخوند موقع ظهر و عصر هم نماز نخوند موقع مغرب و عشاء رسید بازم بنده نماز بجای نیاورد

➿موقع خواب شیطان به بنده گفت من با تو زیر یک سقف نمی خوابم چون پنج وقت موقع نماز شد و تو یک نماز نخوندی

➰میترسم غضبی از آسمان بر این سقف نازل بشه که من هم با تو شامل بشم
بنده گفت تو شیطانی و من بنده خدا ، چطور غضب بر من نازل بشه ؟

➿شیطان در جواب گفت من فقط یک سجده اونم به بنده خدا نکردم از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم

➰در صورتیکه تو از صبح تا حالا باید چند سجده به خالق میکردی و نکردی وای به حال تو که از من بدتری ؟؟

➿از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.

عفو و گذشت امام سجاد علیه السلام


شیخ مفید می گوید:

شخصی در برابر امام سجاد(ع) ایستاد و سخنانی درشت و ناشایست به او گفت، حضرت سجاد علیه السلام پاسخی نگفت؛ اما پس از رفتن او به هم نشینانش فرمود: شنیدید این شخص چه گفت،من دوست دارم همراه من باشید تا پاسخ مرا هم بشنوید،گفتند: می آییم؛ ولی دوست داشتیم همین جا شما پاسخ می گفتید و اجازه می دادید تا ما نیز تا جواب او را می دادیم.

آنگاه حضرت کفش هایش را پوشید و به راه افتاد و این آیه را می خواند:«والکاظمین الغیظ….آیه 134 سوره آل عمران»؛یعنی فرو برندگان خشم و گذشت کنندگان از مردم و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

راوی می گوید:از این رفتار امام دانستیم که سخن تندی نخواهد گفت. امام زین العابدین علیه السلام تا در خانه شخص آمد و او را ندا داد و فرمود:

بگویید علی بن الحسین است. آن شخص در حالی که شک نداشت علی بن الحسین برای تلافی آمده است،شرارت جویانه بیرون پرید. حضرت سجاد علیه السلام تا او را دید فرمود:

برادرم چند لحظه قبل نزد من آمدی و چنان و چنین گفتی، حال اگر آنچه گفتی در من هست،خدا مرا ببخشد و اگر در من نیست،خدا تو را ببخشد.او پیشانی حضرت را بوسید و گفت: آری سخنانی گفتم که خود شایسته ی آن بودم.

منبع:الارشاد.ص 257

 

1 2 3 5